strelnica liptov - banner logo
Strelnica Liptov - Trap 1

BROKOVÁ STRELNICA – automatický (americký) TRAP

Tvorená výstavbou 6 streleckých stanovíšť amerického trapu (krytých prestrešením t.j. s možnosťou streľby aj počas nepriaznivého počasia). Jej podstatou je tzv. plávajúca vrhačka 15 m vzdialená od uvedených stanovíšť, ktorej vrhacie rameno sa pohybuje v stanovenom obmedzení vodorovných a zvislých uhlov. Vrhanie terčov (hlinených holubov) bude zabezpečené elektro-mechanicky a akusticko-mechanicky (phono sadou) vyhotovené talianskymi olympijskými zariadeniami značky F.A.B.

Strelnica Liptov - Skeet

BROKOVÁ STRELNICA – SKEET (oblúkové strelisko)

Strelisko pre skeet pozostáva z dvoch veží (vysokej a nízkej) a ôsmich streleckých stanovíšť, rozmiestnených na úseku polkružnice. Strelec postupne prechádza všetky stanovištia, z ktorých má možnosť strielať sólo a dvojstrelna pohyblivé hlinené terče (holuby). Vypúšťanie terčov bude zabezpečené vrhačkami a riadiacoujednotkou značky F.A.B. s oneskoreným časovačom 0-3 sekundy, v zmysle pravidiel ISSF.

Strelnica Liptov - Trap 2

BROKOVÁ STRELNICA – DOUBLE TRAP (nadstavba oblúkového streliska)

Strelisko pre double trap pozostáva z piatich streleckých stanovíšť, rozmiestnených na vrcholepolkružnice (obdobne ako pri disciplíne skeet). Strelec postupne prechádza všetky stanovištia, z ktorých strieľa dvojstrel na pohyblivé hlinené terče (holuby). Vypúšťanie terčov bude zabezpečené vrhačkami a riadiacou jednotkou značky F.A.B. bez oneskorenia.

Strelnica Liptov - Dlhe zbrane

GUĽOVÉ STRELISKO – dlhé zbrane (100m, 260m)

Strelisko pre dlhé guľové zbrane, stolica pre nastavenie optiky zbrane. Pri tejto streleckej disciplíne máte možnosť strielať z poľovných ako aj športových zbraní do kalibru 338 Lapua na vzdialenosť 100m alebo 260m- odstrelovačka.

Strelnica Liptov - Kratke Zbrane

GUĽOVÉ STRELISKO – krátke zbrane (pištolové)

Strelisko pre krátke guľové zbrane do 25m mierená streľba z palebnej čiary. Pri tejto streleckej disciplíne máte možnosť strielať z krátkych zbraní rôznych kalibrov na kovové aj papierové terče.