Firemné akcie

Teambuilding na kľúč

mapa arealu Strelnice Liptov

  • Celý areál k dispozícii len pre Vás
  • Kapacita 100os
  • 9 streleckých stanovísk, 34 možností streľby
  • Návšteva možná aj v prípade nepriaznivého počasia

EXTRA PONUKA

  • Zážitkové Strelecké menu
  • Doprava na Strelnicu
  • Ubytovanie a doplnkové služby
  • Event manažér počas celého dňa

Inšpirujte sa našou ponukou pri hľadaní miesta na teambuilding, ktorý Vaši kolegovia bez pochyby ocenia. Ponúkame celý areál strelnice, kompletnú ponuku zbraní, strelecký program a ďalšie rôznorodé voľnočasové aktivity, ktoré ponúka turistický región Liptova priamo u nás, všetko na jednom mieste. K dispozícii bude obsluha strelnice, strelecký inštruktori a naša kaviareň ako zázemie aj pre prípad nepriaznivého počasia. Krásne prostredie na opekačku, šport, relax, posedenie pri dobrom jedle, všetko ako stvorené na upevnenie tímového ducha.

TIP: Obľúbené pre firemné akcie, TEAMBUILDING

Extra ponuka: streľba na biatlonové terče, prípadne súťaž s vyhodnotením o najlepšieho strelca akcie. Po dohode vieme zabezpečiť aj iné teambuildingové, športové aktivity, animačný a sprievodný program. Rovnako vieme zabezpečiť gastro servis, studený, či teplý bufet, varenie gulášu, grilovačku, … s posedením pod stanom, alebo pod holým nebom priamo u nás na Strelnici Liptov

Darčekové poukazy

Máme pre Vás TIP na Darčekové poukážky v hodnote od 96 do 276€. Záleží na Vás pre ktorú sa rozhodnete, alebo zvoľte zlatú strednú cestu, poukážku za 146€ a obdarovaný sa rozhodne sám, aký druh zážitkovej streľby preferuje.

Objednávkový formulár


96€ s DPH Základný strelecký balík 5 zbraní / 73 výstrelov146€ s DPH Prémiový strelecký balík 7 zbraní / 110 výstrelov276€ s DPH Exkluzívny strelecký balík ABSOLUT / komplet ponuka zbraní, viac ako 200 výstrelov, k dispozícii celý areál Strelnice Liptov

Poukážku si vyzdvihnem osobne v LM, zaplatím v hotovostiPoprosím o vystavenie faktúry na úhradu a poukážku mi pošlite poštou

* poukážka platí pre 1 os

* pre výber vhodného balíka navštívte sekciu "strelecké menu", obdarovaný si môže balík vybrať sám, ideálne už pri
rezervácií streliska na konkrétny dátum, alebo priamo na mieste pri návšteve Strelnice Liptov

* na využitie poukážky sa vždy objednajte vopred na tel.č. 0948117611

* poukážku prineste so sebou, tiež je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti

* balík zahŕňa komplet všetko potrebné na návštevu strelnice a streľbu aj bez Zbrojného preukazu

* platnosť kupónu môže byť na individuálnej dohode, štandardne platí počas aktuálnej sezóny, mimo poukážok slúžiacim
ako vianočný darček, tie platia na sezónu nasledovnú

* vek potrebný na využitie poukážky "Luky" je od 8 rokov, ostatné balíky od 12r., exkluzívny balík odporúčame 15r. +

* pri neplnoletých návštevníkoch musí byť prítomný zákonný zástupca a správca strelnice individuálne posúdi fyzickú aj
psychickú spôsobilosť

* je možnosť požiadať o strelivo navyše, alebo požičanie ďalšej zbrane, po dohode so správcom za doplatok na mieste

Klub

Staňte sa členmi klubu Strelnice Liptov a získate kompletnú ponuku strelnice za zvýhodnené ceny streliva a služieb

Členská karta

70.00 €

Kurzy

Príprava na skúšky na zbrojný preukaz

Cieľ kurzu:
pripraviť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu na úspešné absolvovanie skúšky so zameraním na podrobné oboznámenie sa so zásadami bezpečnej manipulácie so strelnými zbraňami, ako aj získanie základných zručností pri ovládaní strelnej zbrane, potrebných na preukázanie spôsobilosti stať sa držiteľom zbrojného preukazu.

Trvanie kurzu: 4 hodiny / potrebujete 50ks streliva

Obsah kurzu:
a) základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva,
b) teória streľby,
c) bezpečná manipulácia so zbraňou,
d) zásady bezpečnosti na strelnici,
e) praktické a bezpečné používanie zbrane,
f) ostrá streľba.
g) legislatíva

Cena za kurz: ....€ | jednotlivec

…€ skupina 3 a viac osôb
Požičanie zbrane: 12€ + cena streliva

Kurz 1 začiatočník (krátka zbraň) Skryté nosenie

Cieľ kurzu:
Správne zvládnutie základných prvkov manipulácie so strelnou zbraňou a jednoduchších streleckých techník s dôrazom na bezpečnosť pri jej ovládaní a presnosť streľby.

Podmienka účasti:
– zbrojný preukaz,
– vlastná krátka strelná zbraň (pištoľ, revolver), je možné požičať si na strelnici za poplatok 12€ zbraň / osoba

Výzbroj, výstroj:
– vhodný odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach,
– vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky, revolver s príslušenstvom, – min. 120 ks nábojov požadovaného kalibru,
– opaskové puzdro na zbraň, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
– pomôcky na ochranu zraku a sluchu,
– písacie potreby,

Trvanie kurzu: 3 hodiny / potrebujete 50ks streliva

Obsah kurzu:
a) zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou,
b) povinnosti strelca pri manipulácii so strelnou zbraňou,
c) zásady manipulácie so zbraňou na strelnici,
d) možné spôsoby nosenia zbrane a príslušenstva,
e) nácvik manipulácie so zbraňou – držanie zbrane, postoj, mierenie, spúšťanie,
f) poruchy pri streľbe a spôsoby ich odstránenia,
g) mierená streľba na krátke a stredné vzdialenosti
h) mierená streľba s rôznymi prvkami manipulácie,

Cena za kurz: ....€ | jednotlivec

…€ skupina 3 a viac osôb
Požičanie zbrane: 12€ + cena streliva

Kurz 2 pokročilý (krátka zbraň) Skryté nosenie

Cieľ kurzu:
v nadväznosti na kurz 1 overiť u frekventanta osvojenie si už precvičených techník ovládania strelnej zbrane a zvládnuť ďalšie zložitejšie prvky manipulácie a náročnejšie techniky streľby v rámci základov obrannej streľby s dôrazom na bezpečnosť a efektivitu streľby.

Podmienka účasti:
– zbrojný preukaz,
– vlastná krátka strelná zbraň (pištoľ, revolver), je možné požičať si na strelnici za poplatok 12€ zbraň / osoba
– absolvovanie kurzu 1 a zvládnutie jeho obsahu,

Výzbroj, výstroj:
– odev a obuv v závislosti na ročnej dobe a poveternostných podmienkach (odev na skryté nosenie),
– vlastná pištoľ a min. 2 zásobníky (revolver s príslušenstvom),
– min. 150 ks nábojov požadovaného kalibru,
– opaskové puzdro na skryté nosenie zbrane, puzdro min. na jeden zásobník, opasok,
– pomôcky na ochranu zraku a sluchu, chrániče kolien,
– písacie potreby

Trvanie kurzu: 3 hodiny / potrebujete 50ks streliva

Obsah kurzu:
a) presná streľba v rôznych streleckých pozíciách,
b) rýchla streľba na krátke a stredné vzdialenosti
c) rýchla streľba s prvkami manipulácie,
d) rýchla streľba na signál rôznymi spôsobmi,
e) streľba so zmenou streleckej polohy (kombinácie),
f) streľba so zmenou streleckého stanoviska,
g) rýchla streľba na skupinový terč,
h) presná streľba silnou (slabou) rukou,
i) streľba spoza krytu rôznymi spôsobmi,
j) streľba spoza krytu v rôznych streleckých pozíciách,
k) presná streľba za pohybu,

Cena za kurz: ....€ | jednotlivec

…€ skupina 3 a viac osôb
Požičanie zbrane: 12€ + cena streliva